การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖

“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

หัวข้อ: “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (“Lifelong Learning for Sustainable Development”) 

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566  conference : Online Deadline submission: 15 มิถุนายน 2566

วารสารเครือข่าย

ตำแหน่งสถานที่ตั้ง

ติดต่อสอบถาม

ระดับนานาชาติติดต่อ (International Please Contact via) :

Tel : 0954864294 

Email : [email protected]

GRAD RERU

 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ชั้น 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231

043-556-009 หรือ 043-556-231

e-mail : [email protected]

 

ส่งบทความทาง sms Facebook

ข้อมูลการจัดนำเสนอบทความวิจัย

  • ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  • หลักเกณฑ์การจัดเตรียมบทความ
  • รูปแบบบทความ (document format)

                        Download International (473 downloads) document format International

                        Download National (472 downloads) การจัดทำบทความตามรูปแบบบทความนำเสนอระดับชาติ 

  • ช่องทางการชำระเงิน
  • กำหนดการงานประชุมวิชาการ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566   
  • แบบฟอร์มลงทะเบียนภาคเช้า     

พิธีเปิด โครงการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖

“การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

ลิงค์เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97650345219?pwd=UjhQWHB0eXVicFU3NllwcndURnlWUT09

Meeting ID: 976 5034 5219

Passcode: 2023

เอกสารบรรยาย 

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง  INGRC56_monchai

ตารางลำดับการนำเสนองาน ระดับชาติ

  • ภาพพื้นหลัง (Background) โปรแกรม zoom   หมายเหตุ : Download ใช้งานตามบทบาทหน้าที่ของสีที่กำหนด

VB.Commentator.Moderator.Staff 

VB.Presenters

VB.Participants

เกียรติบัตร บทความวิจัยระดับชาติ  (National Certificate)

Scroll to Top